Rykande symaskin behöver inte innebära slutet för din maskin!

Oftast är det en kondensator som åldrats och behöver bytas. Byte av kondensator kostar ca 300-400 kr.

Felet beror på att elektronikkomponenter liksom alla material åldras och ändrar egenskaper.

Kasta inte maskinen utan att se ifall det är enkelt fel. Så här lätt kan du spara hundratals kronor. Välkommen in till oss så hjälper vi dig med detta.