Krånglar din symaskin? Var det länge sedan den sågs över?

Dammig-symaskin

Det hävdas ofta i reklamen att maskiner är underhållsfria, det är en sanning med modifikation. Det kan stämma i några år men sedan behövs det rengöring och smörjning. Rekommenderar en grundöversyn med ca 8 års intervall. Lämna in den på Symaskinshörnet! Jag har mer än 40 års erfarenhet av symaskiner och servar samt reparerar alla märken.

Grundöversyn/symaskinsservice

Kontroll och justering av minst följande:

 • Rengöring, smörjning och felsökning
 • Frikoppling spolmekanism växel
 • Drivremmar
 • Trådspänningshus
 • Gripare och griparförare, även slipning av ev. grader
 • Justering av nålstång i förhållande till stygnplåt
 • Glappavstånd vid kuggdrev och axelstopp
 • Matarmekanism,stygnlängd, höjd tid och avstånd
 • Pressarfotens höjdlyftare och frikoppling ev stoppautomatik
 • Elanslutning och glappkontakt
 • Knapphål, mönstersömmar och nyttosömmar
 • Slipning av nålskador, styngplåt och griparedetaljer
 • Rengöring och justering av fotpedal
 • Provsömnad och trådspänningsjustering


Pris: 995 - 1.500 kr

12 månaders funktionsgaranti på en grundöversyn. Grundöversynen inkluderar oftast mindre reparationer.


Begränsad symaskinsservice 

Maskinen får ej vara äldre än 5 år.
Där ingår bl a

 • Rengöring
 • Smörjning
 • Felsökning
 • Justering av trådspänningen.

Pris 695 kr

Reparationer utöver detta utförs efter överenskommet pris beroende på reparation och typ av fel, delar som behövs bytas mm.