• Vi erbjuder även service och reparationer av alla varumärken.
Fri frakt inom Sverige / Snabb leverans

För skolor/professionellt

Vi har lång erfarenhet av att jobba med skolor. Vi både levererar symaskiner samt sörjer för underhållet hos våra kunder. Vi har levererat symaskiner till ett flertal skolor i Linköping med omnejd. (Ca 80% av Linköpings skolor är idag våra kunder.) Vi erbjuder bl a en skolöversyn på symaskiner. Då går vi igenom maskinerna grundligt. Översynen omfattar: rengöring, smörjning, mindre justeringar, borttagning av tråd och slipning av nålskador. Vi kontrollerar gripar- och matartid, nålstångshöjd och avstånd samt justerar trådspänningen.

Symaskin skola

På Symaskinshörnet har vi en gedigen erfarenhet av att arbeta med skolor och förse dem med bra och kvalitativa symaskiner. Vi erbjuder även underhållstjänster för att symaskinerna ska hålla så bra och så länge som möjligt och för att säkerställa deras optimala funktion. I och runt Linköping med omnejd har vi stolt levererat symaskiner till flera skolor, och idag är cirka 80% av skolorna i Linköping våra nöjda kunder. Vi är glada över att kunna bidra till att främja sömnad och kreativitet inom utbildningssammanhang och vara det självklara valet när symaskiner till skolan behövs. Eleverna ges en möjlighet att uttrycka sin kreativitet och självständighet och kan även utveckla såväl finmotorik, koncentration, tålamod och problemlösningsförmåga när de lär sig hantera en symaskin i skolan. Vårt rykte som pålitlig leverantör av symaskiner har vuxit genom åren, och vi är stolta över att vara en trogen partner för skolor och andra kunder i området. 


Underhåll av symaskiner till skolan

Vi underhåller även symaskiner till skolan. Där utför vi rengöring, smörjning, mindre justeringar, tar bort tråd och slipar eventuella nålskador. Vi kontrollerar även gripar- och matartid, nålstångshöjd och avstånd, samt justerar trådspänningen för att säkerställa att symaskinerna fungerar korrekt och ger bästa möjliga resultat.

Vi förstår att symaskiner i skolmiljöer kan vara utsatta för hög användning och slitage, tack vare vår erfarenhet är vi väl rustade att hantera dessa behov. Vi strävar efter att erbjuda pålitliga och effektiva lösningar för skolor, så att de kan fortsätta att lära ut sömnadskunskaper på bästa möjliga sätt. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda våra tjänster och stödja skolor i deras undervisning av sytekniker.